ضایعات موسوی

کارگاه تولیدی موسوی در زمینه تولید مقوای صنعتی مشغول به کار میباشد،ما با خرید و جمع آوری ضایعات سلولزی با قیمت
بالا و حذف واسطه درراستای کمک به اقتصاد و جلوگیری از قطع درختان فعالیت میکنیم

خرید پوشال میوه

پوشال میوه در انواع مختلف برای بسته بندی انواع میوه ،ظروف ، مجسمه ولوستر موجود میباشد در اوزان مختلف پوشال فانتزی هم موجود میباشد

خرید روزنامه باطله

روزنامه باطله فقط برای پاک کردن شیشه نیست!! و مصارف گوناگونی ازجمله پرورش قارچ ، بسته بندی محصولات کشاورزی ، تولید مداد روزنامه ای دارد.

خریدار کتاب باطله

کتابهای قدیمی،کتب دانشگاهی و کتابهایی که دیگر به درد شما نمیخورد،برحسب نوع کتاب ،کیلویی یاقیمت پشت جلد از محل شما خریداری میشود.

کاغذ باطله کیلویی چند است

ضایعات کاغذ انواع زیادی دارد و هرنوع کاغذ، بسته به جنس و وزن کاغذ قیمت مختلفی دارد برای آگاهی از قیمت روز تماس بگیرید. ۰۹۱۲۱۷۸۸۰۶۶۹