خریدکاغذ باطله ،ضایعات کاغذ موسوی

کاغذ باطله موسوی در زمینه تولید مقوای صنعتی مشغول به کار میباشد،ما با خرید و جمع آوری ضایعات کاغذ با قیمت

بالا و حذف واسطه درراستای کمک به اقتصاد و جلوگیری از قطع درختان فعالیت میکنیم.

قیمت هرکیلو روزنامه باطله؟

روزنامه باطله فقط برای پاک کردن شیشه نیست!! و مصارف گوناگونی ازجمله پرورش قارچ ، بسته بندی محصولات کشاورزی ،نساجی و تولید مداد روزنامه ای دارد.

قیمت کتاب باطله کیلویی؟!

کتابهای باطله شما اعم از:کتابهای قدیمی،کتب دانشگاهی و کتابهایی که دیگر به درد شما نمیخورد،برحسب نوع کتاب ،کیلویی یاقیمت پشت جلد از محل شما خریداری میشود.

کاغذ باطله کیلویی چند است

ضایعات کاغذ انواع زیادی دارد و هرنوع کاغذ، بسته به جنس و وزن کاغذ قیمت مختلفی دارد برای آگاهی از قیمت روز تماس بگیرید.

هدف ما جمع آوری و کمک هرچه بیشتر به محیط زیست و همچنین کمک به اقتصاد با بازیافت کاغذ باطله میباشد.