پک روزنامه

ویژگی های محصول

  • هر پک روزنامه به مقدار 5 کیلوگرم میباشد
  • سفارشات شما نهایتا ظرف مدت دوساعت به دست شما خواهد رسید
  • سیستم به طور اوتوماتیک درخواست پیک موتوری میکند
  • دقت داشته باشید که آدرس خود را بصورت دقیق وارد کنید

75,000 تومان

توضیحات

پک ۵ کیلو یی روزنامه برای اثاث کشی